Worden groepen samengevoegd?

We combineren groepen alleen bij vakantie-uitjes en open inschrijvingen. In alle andere gevallen worden groepen niet samengevoegd. Wel kan een grote groep worden opgedeeld in kleinere groepen om te zorgen dat de begeleiders goed overzicht kunnen houden en alle deelnemers voldoende aan bod komen. Een groep kan soms ook gezamenlijk van start gaan, maar bij bepaalde onderdelen gesplitst worden. Hiermee willen we voorkomen dat er lang op elkaar gewacht moet worden bij onderdelen.